Общностен център Варна (Community Centre Varna) - част от Българска мрежа за закрила и включване "КОМПАС" (Bulgaria Network of Protection and Inclusion Centres COMPASS), е създаден по инициатива на Върховния комисариат за бежанците на ООН (UNHCR Bulgaria) от Асоциация „ЕНЕРДЖИ“ в подкрепа на уязвими групи, мигранти и бежанци, независимо от тяхната националност. 

Партньорски организации в центъра са:

Партньорските организации в Общностния център предоставят следните безплатни услуги за социално-икономическото включване:


Работното време на центъра с посетители е от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. от понеделник до петък. 

Различни социални, културни или спортни събития, арт-терапии, работилници, тренинги и курсове ще се провеждат в специално създаден допълнителен график, включително през събота и неделя.

Общностен център - Варна е открит в подкрепа на лица търсещи убежище и бежанци, както и към лица без гражданство, включително, но не само:


 

Общностният център и подкрепата, която предоставя на уязвими групи, цели да гарантира правата, свободата, сигурността и достойнството на всеки човек. Всички представители на Асоциация „ЕНЕРДЖИ“ спазват Етичен кодекс и Политика за закрила на децата, включително показват нулева толерантност към сексуалната експлоатация и злоупотреба (Protection against sexual exploitation and abuse - PSEA), като спазват правилата на Конвенцията на ООН за правата на детето и специалните мерки за защита от сексуална експлоатация и сексуално насилие (ST/SGB/2003/13) на Секретариата на ООН.


Допълнителни етични правила за членове, служители, стажанти и доброволци на Общностен център - Варна: