Асоциация "Енерджи"

Асоциация "Енерджи" е неправителствена организация в обществена полза, която работи в подкрепа на уязвими групи. Мисията и желанието на сдружението е да осигури социална интеграция и личностна реализация на лица от уаязвими групи, както и реална среда за обучение, развитие и живот на всеки при спазване на принципите на равенство, достойнство, свобода и равнопоставеност. 

Последни новини

Интеграционно - обучителен център "ИНТЕГРИКО"

През 2022 г. създадохме безплатен център "Интегрико", в който подкрепяме:

Само за  една година  център ИНТЕГРИКО подкрепи над  650  деца между 5 и 17 години,
а 440 деца и възрастни получиха безплатни консултации от логопед и психолог.

Общностен център "Компас" - Варна

Общностен център Варна (Community Centre Varna) - част от Българска мрежа за закрила и включване "КОМПАС" (Bulgaria Network of Protection and Inclusion Centres COMPASS), е създаден през 2024 г. по инициатива на Върховния комисариат за бежанците на ООН (UNHCR Bulgaria) от Асоциация „ЕНЕРДЖИ“ в подкрепа на уязвими групи, мигранти и бежанци, независимо от тяхната националност. 


Заедно с нашите партньори 

сме по-силни!