Интегрико

Асоциация ЕНЕРДЖИ, като партньор на Върховния комисариат за бежанците на ООН (UNHCR Bulgaria)  успешно откри от началото на месец ноември, 2022 г. център ИНТЕГРИКО, в който се предоставя безплатна подкрепа за украински деца. В центъра работят педагози по български език, история, математика и психолог, които помагат на децата на техния роден език.

В център ИНТЕГРИКО всички занимания за децата са безплатни:

В център ИНТЕГРИКО украинските деца и техните семейства могат да се запознаят с българските обичаи, бит и култура.